Az alábbiakban a gépjármű bérléséhez szükséges legfontosabb információkat bocsátom rendelkezésedre.  Kérlek, olvasd át figyelmesen, mert itt minden információ fontos.

 Bérléshez szükséges:

– személyi igazolvány, vagy útlevél

– lakcímkártya

– vezető engedély, magyar vagy külföldi

– bérlés ideje alatt elérhető telefonos kapcsolat

 

Amivel számolnod kell bérlés esetén:

  • Bérleti díj, ami minden gépjármű esetében 250-300 km napi futásteljesítményt tartalmaz, az autó bérleti idejétől és a használat helyétől függően(belföld vagy külföld). E fölött 20-35 ft/1km túlfutási díjat számolunk.
  • matrica költség, szükség esetén
  • HOZOM-VISZEM SZOLGÁLTATÁS költsége, szükség esetén
  • letét (kaució, deposit)
  • a jármű minimális mennyiségű üzemanyaggal kerül átadásra

 

Letét / Kaukció

Összege 40 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig jármű kategóriájától függően. Ifjú bérlőink esetében ez az összeg fölfelé változhat. Külföldi használat esetén a letét 100 000 FT. 130 km/h a közúti közlekedési szabályok által megengedett legnagyobb sebesség, amit kérünk betartani, 150 km/h fölötti tartós és figyelmeztetések ellenére is folyamatos sebességtúllépés a bérleti jogviszony felmondásával, és a letét, illetve az addig befizetett bérleti díj elvesztésével jár. Mindenkit haza várnak. Utólagos szánom-bánomnak helye nincs. Kérjük tudomásul venni.

A gépkocsit kifejezetten tilos:

– autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, 150 km/h feletti sebességgel tartósan haladni,

– hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,

 

A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekkörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa.

A gépjármű minimális mennyiségű üzemanyaggal kerül átadásra. 

A bérlés megtagadására akár a visszaigazolás után is jogot tartunk. Lehet az előre nem látható körülmény, vagy extrém időjárás okozta közlekedési nehézségek, szubjektív szempontok, illetve egy másik bérlő hibájából adódó nehézség, fenntartjuk a jogot a bérlés megtagadása esetén az indoklás megtagadására. Vállalkozásunk semmilyen módon nem felelős azokért a károkért, melyek az ügyfelet a bérlés megtagadása esetén eredően érik, valamint a bérgépjármű kiszállítása és visszaszállítása időbeni késlekedés miatt, bérgépjármű időbeni késedelmes átadása és visszavétele miatt, mint anyagi kár és egyéb, ezekről Ügyfelünk kifejezetten lemond.

A bérlő a bérbeadó által vele megosztott személyes információkat nem közölheti nyilvános fórumon, a részére írásban megküldött vagy szóban emelt árajánlatot harmadik személy felé nem publikálhatja. 

A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlő és a bérbeadó közötti minden egyéb vita, sérelem megvitatása első körben személyesen, másod körben a bíróságon történhet. A kettőjükre tartozó ügylet harmadik fél felé történő felhatalmazás nélküli továbbítása megvalósítja a BTK. 226 (1), (2) A., B., ÉS C. pontjait, így ebben az esetben az ügylet jogi útra terelhető.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először, és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép. A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. Amennyiben erre mégis sor kerül, az okozott kárösszeg megfizetése a bérlőt terheli.